Když dojde trpělivost...

Občané si opakovaně stěžují na různé nešvary, které jim ztrpčují život a opakovaně se dozvídají, že to či ono je v kompetenci někoho jiného, že naše městská část má jenom omezené možnosti, jak situaci řešit, a tak stížnosti končí často přeposláním někam na Magistrát, odkud se vrátí zpravidla se zdůvodněním, proč něco nejde. No a když občanovi dojde trpělivost, tak nasbírá sílu, a na ten Magistrát se obrátí sám. Třeba e-mailem, jak dokládá následující příspěvek.
Celý text

Jak jsem navštívil Veřejné zasedání zastupitelstva 23.4.2007

Pan ing. Tinka mi přemluvil, abych šel. Nějak ty veselé historky přitahuji. Vzhledem k tomu, že jsem ještě v zasedací místnosti nikdy nebyl, dotázal jsem se paní v černém u vchodu. Tato paní, která je kombinací vrátné a ochranky, mi odpověděla, že to věděla, ale "nějak jí to vypadlo." Ale ví určitě, že je to možná ve druhém patře.
Bylo. Přišel jsem deset minut po třetí a zdaleka se nezačínalo. Myšlenka udělat veřejné zasedání od 15:00 ve všední den, nutně evokuje otázku na důvod.
Celý text

A co děti?

V dopravní zácpě na „Dé jedničce“ mne pobolíval žaludek. Aby ne, když jsem si ke „knedlu vepřu zelu“ dal limonádu. Nevím, proč má člověk trpět kvůli hazardérům, kterým jsou omezení stejně „šumák“?! Jsme přeci součástí Evropské unie, tak bychom měli přijmout i její zvyklosti! Asi to bude tím, že český člověk bude přeci jen jiný. Ještě, že máme tak moudré politiky!
Celý text

My na to máme!

Odpoledne cestou že šestky do Holešovic jsem se jako každý den po práci potil v koloně aut kodrcajících se na dlažebních kostkách Letenské pláně a přemýšlel o druhé jistotě našeho života. Ne že bych měl něco proti daním, ale na svoje prachy jsem byl vždycky opatrnej! Ještě, že se buduje vnitřní a vnější okruh! Nebýt sametové revoluce, byli by ho jistě zdárně dokončili již komunisti. Vládám předchozím to člověk také nemůže zazlívat, musely se přece nejdřív rozkoukat!

Celý text

HOBULET v PDF

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

A já se tam fakt necpal.....

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Likvidace státních podniků jako výnosný džob?

Zdá se, že se v Praze 7 budeme moci chlubit zase jedním rekordem: délkou likvidace státních podniků. Jak vyplynulo z informace současného likvidátora Ing. Lintymera na zasedání zastupitelstva dne 26.3.2007, on se ani při svých bohatých zkušenostech s takovou dobou likvidace státních podniků ještě nesetkal. Kdo měl možnost si tento referát vyslechnout, mohl si ukroutit hlavu nad tím, co vše je možné, aniž by kdokoliv nesl jakoukoliv odpovědnost.
Celý text

Slavíme! Infiltrace se zdařila!

fireworks-1

Konference strany Věci veřejné

Konference byla svolána na pátek 13.4. a jejími hlavními cíli bylo:
- zhodnotit minulé volební období,
- volba nového vedení strany,
- změna stanov,
- ideové teze pro příští volební období.

Po volbě komisí pro konferenci a zhodnocení úspěšného volebního období pro Věci veřejné (nejenom v Praze 1) složila své mandáty rada ve složení:
J.Škárka (předseda), J. Dobeš (místopředseda), K. Klasnová, Č. Horák, J. Vladyka, J. Pařízková, S. Michalcová.
Následovala volba předsedy, kterým se opět stal J. Škárka, a místopředsedy, kde J. Dobeše vystřídala K. Klasnová (šéfredaktorka časopisu Pražan, zastupitelka MČ Praha 1).

Změny stanov strany řešily některé technické otázky, např. kooptaci členů rady v případě rezignace člena v období mezi konferencemi, nebo zkrácení funkčního obdobní rady ze tří na jeden rok. Nově byla zřízena ideová komise, která má funkci kontrolní a má dohlížet na dodržování ideových tezí.

Konference schválila hlavní ideové teze pro následující volební období.

Nová rada pro příští roční funkční období byla zvolena ve složení: J.Škárka (předseda), K. Klasnová (místopředseda), J. Dobeš, S. Michalcová, K. Peake, J. Pařízková,
I.Tinka.

Rozhodčí komise: J. Bártová, J. Krimová, O. Kottková.
Revizor: A. Fraňková
Ideová komise: Č. Horák

(Pro pány Josky a jim podobné: Ten titulek - to je legrace!)

Zóna placeného stání definitivně?

hlavicka-znacky

Tisková zpráva magistrátu říká:
Hlavní město vyhlásí konkurz na správce zón placeného stání v městských částech Prahy 1, 2, 3 a 7. Správcem se stane soukromý subjekt, provozovatelem a příjemcem tržeb bude metropole. Parkovací automaty v ulicích zůstanou, přibudou časově omezené karty. Celý systém by měl začít fungovat od září tohoto roku. Dnes o tom rozhodla Rada hlavního města Prahy.
Celý text