Plnění programového prohlášení rady - majetek

Titul
Zastupitelstvo ve svém usnesení 0080/08 ze dne 11.2.08 bere na vědomí informaci o vyhodnocení Programového prohlášení Rady Městské části Praha 7 k 31.12.2007. V příloze tohoto usnesení je přehled jednotlivých bodů programového prohlášení a jejich plnění. V oblasti majetku zní jeden z bodů takto:
Zvýšenou pozornost věnujeme dokončení projektu půdních vestaveb s důrazem na maximální možný výnos pro městskou část. Je zarážející, že se nikdo nepozastavil nad zdůvodněním plnění, které je přinejmenším zavádějící.
Ivan Tinka
Celý text