Kde máme starostu?

starosta
Tahle otázka může napadnout každého příchozího na jednání zastupitelstva, když se rozhlédne po místech, vyhrazených vedení radnice. Ale nebojte se, starosta se nám neztratil, ani nebojkotuje jednání zastupitelstva. Jenom se nám důmyslně schovává za dvě obrazovky. Je to jedno z vylepšení velké zasedací místnosti, kde se konají veřejná zasedání zastupitelstva. Zřejmě po nedávné tahanici o to, jestli se smí či nesmí na těchto zasedáních pořizovat audiovizuální záznamy, dospěla rada k přesvědčení, že nejlépe bude takto ukrýt starostu před zvědavou kamerou pana Liebermana. Má to však i nevýhodu, že občas jsou neviditelní i někteří účastníci, hlásící se do diskuse.

Tinka Ivan
Ivan Tinka
Celý text