Psí lejna na vaši hlavu, pánové...

Pěkný název, že? To není (zatím) výzva pro občany směrem k našim zastupitelům, ale zajímavý článek Lidových Novin z 5. dubna t.r. Bez zajímavosti není ani reakce našeho člena Mgr. Miroslava Kašpárka uveřejněná LN den poté.
Oba texty