MA21 – účinná agenda k likvidaci dotěrných (občanů)

Untitled1
Když jsem na dubnové zasedání zastupitelstva připravil podnět: Uložit Radě zpracovat koncepci fungování pracovních skupin občanů, zahrnující jejich statut, oprávnění přístupu k informacím, způsob zacházení s doporučeními a náměty, vzešlými z činnosti skupin, atd. nečekal jsem, čeho bude tvůrce takové koncepce schopen. Něco bylo možné ovšem tušit už z toho, že tento výtvor nebyl v příloze k usnesení rady č. 627/08 z 27.5.07 dostupný (a není dosud), takže nebylo možno vznést před schvalováním v zastupitelstviu jakoukoliv připomínku. A že toto zastupitelstvem bez připomínek prošlo je bohužel jenom důkazem, jaký význam této akci každý jeden ze zastupitelů přikládá. Osobně se teď stydím, že jsem s tím podnětem přišel, a stydím se i za autora, který dokázal vypustit tak prázdný, nic neříkající dokument.
Tinka Ivan
Ivan Tinka
Celý text