Bylo by to krásné, kdyby...

Titul1

Koncem února se na webových stránkách MČ Praha 7 objevila potěšující informace:
Městská část Praha 7 obdržela v minulých dnech informaci, že mezi Povodím Vltavy a hl. m. Prahou již byla podepsána smlouva o věcném břemeni týkající se Bubenského nábřeží, která určila za správce této lokality hl.m. Prahu. Bubenské nábřeží tak bude spravovat a udržovat hl.m.Praha.
Teď je právě období, kdy by ona pěší stezka na Bubenském nábřeží měla skýtat příjemnou procházku s oku lahodícím okolím. Jaká je ale skutečnost?
Ivan Tinka
Celý text