Reportéři ČT

je publicistický pořad, který má za úkol "tepat společenské nešvary", jak by se kdysi řeklo. Dnes mimo jiné tepal Prahu 7 a všemi oblíbenou firmu Plugget ("Pludžet", jak říkal reportér). V takřka zábavném programu vystoupil p. Hasal a za protistranu p. ing. Tinka. K silným zážitkům patřily obrázky "rozestavěné" půdy. (Jak říkala Máňa: "To je krásná půdička, tady se mi to bude věšet!"
Pro ty, kteří se baví již drahnou dobu privatizováním svých příbytků, (já k nim bohužel nepatřím), a neviděli jak se "tepe", nabízím program na kazetě, či DVD, v profesionální kvalitě i s vyobrazenými pány na obálce.
26