Uvězněná školka


MSUPruhonu
Na webových stránkách Prahy 7 se lze dočíst, že „MČ Praha 7 kupní smlouvou ze dne 26.5.1994 prodala ideální jednu polovinu budovy č.p. 1056 (viz obrázek) stojící na pozemku parc. č. 700/1 a pozemku parc. č. 700/1. Vklad práva vlastnického byl proveden pod čj. V1 6753/1994 s právními účinky ke dni 4.10.1994. Při tomto vkladu však nebylo zřízené věcné břemeno. Pro úplnost uvádím, že první polovina domu byla vydána v restituci a toto vydání MČ neovlivnila. Kupní cena byla tehdy sjednána ve výši 600. tis Kč“. Pak se celých 10 let nic neděje, až začne hrozit, že přístup k MŠ bude zcela odříznutý. A tak se též stalo.

Tinka Ivan
Ivan Tinka
Celý text