Klid na práci, aneb všechno jsou to pomluvy!

Už mám dost těch pomluv o špatné komunikaci naší radnice s občany. Zlolajní pomlouvači neustále vytvářeli mezi oběma stranami nepřátelskou atmosféru, čímž občanům a radnici chyběl ten pověstný "klid na práci". Klid na práci historicky chyběl našim občanům již v osmdesátých letech, kdy je Charta 77 obtěžovala pamfletem Několik vět. V letech devadesátých již legendární klid na práci chyběl estrádnímu umělci Pavlu Zedníčkovi, když pan president Havel deklaroval "blbou náladu". V obou případech netrvalo dlouho a žádostivci klidu byli uspokojeni. Nejinak se stalo i teď. Jen se zrušilo DF klid beroucí úředníkům naší MČ, hned se objevila následující zpráva:
Jiří Stejskal
Celý text