Nová radnice

Nova radnice
O stavbě nové radnice Prahy 7 se mluví už hodně dlouho a stálo to i nějaké finanční prostředky. Nejnověji se opět dostává do popředí budova Elektrických podniků, pro kterou si městská část nechává zpracovat znalecký posudek na ocenění budovy i technické posouzení stavu budovy.
Celý text

Tinka Ivan
Ivan Tinka