Kde končí svobodný přístup k informacím?

Ilust
Při svých „návštěvách“ na zasedáních zastupitelstva MČ Prahy 7 jsem byl nejednou svědkem toho, jak se u některých našich volených zástupců projevuje velmi chabé právní povědomí, a to dokonce i v takovém základním zákoně, jako je zákon o obcích (resp. o hl. m. Praze). Ani nedostatečná znalost vlastního jednacího řádu zastupitelstva nebyla výjimkou. Být starostou, tak bych všem uložil důkladné prostudování vybraných základních právních norem a uložil povinnost podrobit se písemným testům z jejich znalosti. Horší ale ještě je, že při dotazu k nějakému problému na vedoucího právního odboru začíná nezřídka odpověď ve stylu „Domnívám se, že...“ Já se pak už přestávám divit, že na každou prkotinu si radnice raději najímá externí advokáty za nemalé finanční prostředky. Ale tohle není ten primární důvod, který mě přiměl napsat tento příspěvek.
Tinka Ivan
Ivan Tinka
Celý text