Likvidace státních podniků jako výnosný džob?

Zdá se, že se v Praze 7 budeme moci chlubit zase jedním rekordem: délkou likvidace státních podniků. Jak vyplynulo z informace současného likvidátora Ing. Lintymera na zasedání zastupitelstva dne 26.3.2007, on se ani při svých bohatých zkušenostech s takovou dobou likvidace státních podniků ještě nesetkal. Kdo měl možnost si tento referát vyslechnout, mohl si ukroutit hlavu nad tím, co vše je možné, aniž by kdokoliv nesl jakoukoliv odpovědnost.
Celý text