Důvěra a podpora starostovi

JecmenekPodle prvních kroků nového vedení radnice se zdá, že zatímco dřívější vedení hledalo spíše důvody proč něco udělat nejde (a dokázalo to sáhodlouze vysvětlovat), nové vedení nabralo kurs k věcnému řešení problémů. Alespoň u privatizace v domech s půdními byty se to tak jeví, i když zatím není zcela jasné, jaký výstup od starosty a nových radních směrem k zastupitelům můžeme doopravdy očekávat. Doufejme však, že současné kroky rady nejsou jenom zastíracím manévrem, ale jsou míněny jako seriózní přístup k řešení problému, který tady zanechalo minulé vedení radnice. Se skutečností se brzy seznámíme, a to na jednání zastupitelstva 29.1.07.
Celý text