Chcete vědět o dění v Praze 7 víc?

RADA
Rád bych touto cestou připomněl svým spoluobčanům – potenciálním zájemcům o dění v Praze 7, že na pondělí dne
8.prosince 2008 od 15.00 hodin bylo svoláno jednání zastupitelstva, které je veřejné. Taková jednání jsou někdy velice zajímavá, a kdo se jich aspoň jednou zúčastnil potvrdí, že to může být nezapomenutelným zážitkem. Ale hlavně, občané by měli více využívat příležitosti vidět své volené zástupce v činnosti. A různá zajímavá témata se rozhodně najít dají, jak lze doložit i následujícím výběrem z usnesení rady, ke kterým jsem si dovolil připojit komentář z pohledu prostého občana.

Tinka Ivan
Ivan Tinka
Celý text