Setkání s občany 6. září 2007 krzevá Strossmayerák, Hobulet a ostatní

Zúčastnil jsem se .....
V domění, že se dozvím, jak to bude se Strossmayerákem, kam se umístí auta, jejichž parkovací místa budou zabrána nesmyslným rozšířením chodníku (ne že by z něho padali lidi) k zastávce tramvaje, jak se změní průjezdnost návazných ulic, zkrátka jak se dostanu sakra domů a jak z domova, ale to ne.
Místo toho jsem zažil několik smutných a několik groteskních situací. A dokonce i příjemné setkání.

Jiří Stejskal
Celý článek