Zastupitelstvo

Radnice
Již delší dobu si lámu hlavu nad tím, proč vlastně potřebujeme tolik zastupitelů, když nakonec hlasování probíhá systémem „jako jeden muž“. Teď se mi případné poznání opět oddálí, protože nejbližší zasedání zastupitelstva si musím ze závažných pracovních důvodů nechat ujít. Proto tato pozvánka s nadějí, že se nějaký náhradník najde a případné zajímavosti z průběhu zasedání se mi tak „donesou“. Nuže tedy, 2. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 je svoláno na pondělí dne 20.dubna 2009 od 15.00 hodin do velké zasedací místnosti č. 227 Úřadu Městské části, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7.
Celý text

Tinka Ivan
Ivan Tinka