Návrh Klubu Praha 7 Věcí veřejných

Příznivci a členové klubu Praha 7 Věcí Veřejných jsou si vědomi toho, že pro trvale dobrou práci volených orgánů ve prospěch jejich voličů nestačí ojedinělá kritika, jednotlivé náměty či dílčí návrhy, ale že je nutná dlouhodobé systematická spolupráce s těmito orgány. Jednou z možností je práce v poradních orgánech rady (komisích) nebo kontrolních orgánech zastupitelstva.
Celý text