Je HOBULET otevřený kritickým názorům občanů?

Když začátkem října P.Tuzarová na diskusní fórum webových stránek Prahy 7 vložila příspěvek, zabývající se výsledky výzkumu objektivity radničních listů a nazvala ho sugestivně „Hobulet je toho důkazem“, reagoval ředitel A. Presler takřka okamžitě ještě týž den a mimo jiné napsal: „V uvedeném výzkumu se vůbec nehovoří o Hobuletu.“ To byla sice pravda, která ale nevylučuje možnost utvořit si na základě vlastních poznatků názor, jak na tom Hobulet ve vztahu k názorům potenciálních kritiků radnice je.
Pokračování

I. Tinka
Tinka Ivan