SMRAD! Občany trápil, trápí, a bude trápit?

Zápach šířící se z Ústřední čističky odpadních vod (ÚČOV) trápí řadu obyvatel naší městské části, ale mnohem víc si užijí obyvatelé v přilehlých částech Prahy 6. Tomu odpovídá i řada příspěvků v diskusích na webových stránkách Prahy 6. Velmi aktivně se této záležitosti věnuje J. Škvor a snad se nebude zlobit, když jeho informace a odkazy poslouží i obyvatelům Prahy 7. Celý text
I. Tinka

images