Zóna placeného stání s rozpaky

Jako rezident v Praze 7 bych se měl těšit na zavedení ZPS, která by měla ukončit nebo omezit to časté kroužení ulicemi při hledání parkovacího místa. Když bylo zavedení zón placeného stání v Praze 3 a v Praze 7 v roce 2004 na základě podpisové akce několik tisíc občanů pozastaveno, očekával jsem důkladnější a promyšlenější přípravu celého projektu. Zdá se ale, že vše skončilo pouze odložením k ledu a postupným vyšuměním možná dobrých úmyslů, jak dokládají i materiály, nacházející se k ZPS na stránkách MČ Praha 7. Poslední aktivita magistrátu je tam usnesení zastupitelstva z 24.6.2004, které ukládá Radě HMP vypracovat koncepci dopravy v klidu a zřizování zón placeného stání v hl.m. Praze a předložit ji Zastupitelstvu hl.m. Prahy do 31.1.2005. Tato koncepce se však už na stránkách MČ nenachází, a i když se ji podaří dohledat na stránkách magistrátu HMP, moc konkrétních informací se tam občan nedozví.   
Celý text