Jak bude dál sloužit Hobulet občanům Prahy 7?

images

Nejsem patrně sám, kdo pociťuje naprostou absenci když ne kritických, tak alespoň vyvážených informací o činnosti radnice v naší městské části prostřednictvím novin MČ Hobulet. Nevšiml jsem si, že by někomu bylo dovoleno byť se jenom zmínit o kauze projektu výstavby půdních bytů (dosud uspokojivě neuzavřené ), o kauze likvidace státních podniků v Praze 7, kde je až podezřele ticho po pěšině, nebo o některých nápadně drahých stavebních zakázkách. Nevšiml jsem si, že by vedení radnice bylo kdykoliv nuceno svá problematická rozhodování veřejně obhajovat třeba právě na stránkách radničních novin.
Celý text