Z rozpočtu MČ pro rok 2008

V přílohách usnesení rady č. 102/08 lze najít řadu zajímavých informací o plánovaných příjmech a výdajích naší městské části ZDE. Některé položky by sice potřebovaly pro laika bližší vysvětlení, ale celkovou orientaci v hospodaření radnice je možné získat. Rozpočet je plánovaný jako vyrovnaný. Alespoň několik základních údajů z těchto dokumentů je vybráno do následujícího textu, třeba v podrobnějším zkoumání jednotlivých položek naleznou zalíbení i další zájemci.
Ivan Tinka
Celý text