Dřevák nenávratně zmizel!

Drev0
Citace odpovědi z webu Prahy 7 na dotaz občana ke stavbě v „Holešovickém trojúhelnku“:
„Vzhledem ke skutečnosti, že dosud není zdejšímu stavebnímu úřadu předložena dokumentace pro vydání příslušného stavebního povolení, tak nám zatím není známo nic ani o velikosti či umístění nebo o budoucím provozovateli předpokládaného supermarketu. S ohledem na fakt, že soudem bylo zrušeno předchozí územní rozhodnutí, bude nové projednání dokumentace pro umístění stavby podle platných předpisů rovněž veřejné a tím bude zaručena i dobrá informovanost široké veřejnosti v této věci.“
Celý text

Tinka Ivan
Ivan Tinka