Rok poté

Antonin2009
Po zkušenostech s rekonstrukcí Řezáčova náměstí jsem patřil k těm, kdo měli vážné obavy z podobného osudu i parčíku u kostela sv. Antonína. Naštěstí, v tomto případě snad bude výsledek rekonstrukce přece jenom podstatně lepší.
Zatímco Řezáčovo náměstí zůstává jako šedá, téměř jednolitá kamenná hmota, parčík u kostela má naději dorůstat do zeleně i do květů. Nově vysázené stromy svoji ochotu už projevují, tráva se také nenechává pobízet. Jak je vidět z následujících dvou obrázků z dubna 2008 a z dubna 2009 nevyznačuje se současný stav takovou bohatostí zeleně a květů jako stav loňský, budoucnost ale jak se zdá může mít parčík bohatší. Můžeme si jenom přát, aby se parčík vyhnul pozornosti ničitelů a na případné poškození byla vždy k dispozici pečlivá ruka k nápravě.

Duben2008
Duben 2008

Duben2009
Duben 2009

Tinka Ivan
Ivan Tinka


page157_5
(Klikněte na Pepu!)