Když dojde trpělivost...

Občané si opakovaně stěžují na různé nešvary, které jim ztrpčují život a opakovaně se dozvídají, že to či ono je v kompetenci někoho jiného, že naše městská část má jenom omezené možnosti, jak situaci řešit, a tak stížnosti končí často přeposláním někam na Magistrát, odkud se vrátí zpravidla se zdůvodněním, proč něco nejde. No a když občanovi dojde trpělivost, tak nasbírá sílu, a na ten Magistrát se obrátí sám. Třeba e-mailem, jak dokládá následující příspěvek.
Celý text