Metro do Ruzyně s otazníky

TrasaMA
Na elektronické úřední desce MČ Praha 7 je zveřejněna informace Odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušného úřad dle § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí o obdržení dokumentace k záměru
Prodloužení trasy A metra v Praze ze stanice Dejvická, provozní úsek V.A1 Dejvická (mimo) - Petřiny, provozní úsek V.A2 Petřiny (mimo) - Motol.
Do dokumentace je možno nahlížet na odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1 (4. patro, místnost č. 428; informace na tel. čísle 236 004 278) v termínu od 2. 7. 2008 do 1.8. 2008.
Tato informace na úřední desce MČ Praha 7 poněkud zapadla v záplavě oznámení o uložení zásilky, a navíc, uváděný odkaz na stránky CENIA, kde se dokumentace dá dohledat, není právě nejpřímější, což by mohlo potenciální zájemce odradit od dalšího hledání. Proto vhodnější link je
ZDE. A i když dotčené území je zdánlivě vzdálené od Prahy 7, v nějaké formě se nás v případě realizace i tato stavba bude týkat.

Tinka Ivan
Ivan Tinka
Celý text