Máte rádi šeříky?

Titul1
Potom neváhejte a spěchejte k parčíku kostela sv. Antonína, protože máte patrně poslední šanci pokochat se jejich krásou i vůní. Parčík projde zásadní proměnou, spočívající v odstranění všech šeříků až na tři, zachovány (případně dovysazeny) budou stromy na celkový počet 5 kusů. Parčík má být oset trávou a osazen nízkými trvalkami, proti útokům psů (obzvlášť těch malých) bude parčík opatřen nízkým plůtkem. Součástí úprav bude předláždění chodníků, nové obrubníky a 6 laviček. To vše za něco málo přes 7 milionů korun. Plánovaných. Se vším by bylo možno souhlasit, nabízí se ale pochopitelně otázka – musí být redukce šeříků tak drastická? Je pravda, že šeřík je v principu plevel, ale dokáže odměnit svými hustými hrozny květů i charakteristickou vůní, která se šíří do daleka. Při troše péče může šeříková „plantáž“ aspoň částečně nahradit nedostatek vzrostlých stromů v okolí našeho „centrálního“ náměstí.
Ivan Tinka
Celý text