Rebelové uspěli?

Ani ne měsíc od setkání starostů městských částí Praha 1 – 22 (proběhlo 12.12. 06 – viz příspěvek níže) se zdá, že se rýsuje řešení. Otevřený dopis, který vzešel z tohoto setkání, ve kterém vytýkali ministerstvu práce a sociálních věcí problematické řešení nového systému vyplácení sociálních dávek, přiměl ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase, aby se sešel se zástupci pražského magistrátu i radnic.
Celý text