Hyde Park na Letné?

London1
Radní hlavního města neschválili plán prvního náměstka primátora Rudolfa Blažka, aby byl takzvaný Hyde Park přesunut z Palackého náměstí na Vypich nebo na Letenskou pláň. S těmito návrhy nesouhlasili také starostové příslušných městských částí. Přitom náměstek primátora Blažek tvrdil, že se Hyde Park na jedno z těchto dvou míst určitě přesune. Rada sice trvá na tom, že má být Hyde Park zachován, nerozhodla však o výběru jiného místa, kam by se měl přesunout. Podle názoru náměstka Blažka je ideálním místem prostor za ministerstvem vnitra na Letenské pláni (nebude v tom tak trochu strategický záměr, jak tento horký brambor pohodit blíže ke kompetenci republikové policii?). Údajně má toto řešení i největší podporu radních.
Ivan Tinka
Celý text