Práva občanů městské části

Některá práva, zejména práva zaručená ústavou, jsou občanům dostatečně známa: právo volit a být volen, právo účasti v referendu, apod. Tato práva se pak aplikují na odpovídající úroveň od celostátní až po obecní. Existují však také práva, která už nejsou tak všeobecně známa, a proto je vhodné připomenout si je.
Celý text
Lze též stáhnout ve formátu PDF ze stránky
STÁHNĚTE SI!